TENSION

De fotoserie ‘Tension’ toont de spanningsboog tussen mens, dier en natuur. Vandaag de dag groeit de jongste generatie op zonder kennis van wat zij eten en waar het vandaan komt. Melk komt uit de koelkast en vlees uit de supermarkt. De consequenties van onze vleesproductie zijn enorm voor onze planeet. Toch hebben velen van ons de neiging te denken dat de luxe van consumeren op elk gewenst moment belangrijker is. Belangrijker dan erkenning van consequenties; en het opvoeden van jongere generaties met de kennis over wat hun consumptie betekent voor de natuur.

In de serie ‘Tension’ zie je een sociaal experiment waarbij jonge kinderen zijn gefotografeerd op het moment dat zij beseffen dat het dier dat zij vasthouden hetzelfde dier is als dat zij eten.

The series ‘Tension’ focusses on the tension between humans, animals and nature. Nowadays our children grow up with no knowledge about what they eat and where it comes from. Milk comes from the fridge in the supermarket, such as meat does.The consequences of us humans producing meat are huge for our planet. Though humans tendto think it is more important to have the luxury of eating meat whenever they want thanacknowledging the consequences and raising our children with the awareness of what theyeat and how this influences our planet.

This is why I made a photographic series where I experimented with young children, howthey feel about dead animals, how comfortable they are with them, and what they knowabout their own food.

The images have a provocative sense, the question is why we feel this way. As we feed ourchildren meat, why don’t we show them where it comes from?The works are discussion pieces and aim for more conscious behaviour towards nature.

Using Format